Βόλτα στα Εθνικά Πάρκα με συνταγή γιατρού

Ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Καναδοί γιατροί μπορούν από φέτος (2022) να συνταγογραφούν στους ασθενείς τους, δωρεάν είσοδο στα Εθνικά Πάρκα της χώρας.

Σύμφωνα με το PaRx, έστω και δύο ώρες στη φύση την εβδομάδα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μακροζωία, την αύξηση ενέργειας, την καλύτερη διάθεση, την μείωση του άγχους και των πόνων και την βελτίωση της υγείας της καρδιάς.

Η διαδικασία που απαιτείται για να ισχύουν οι συνταγές εισόδου των πάρκων,  περιλαμβάνει μόνο την εγγραφή των εθνικών ιατρών στο πρόγραμμα του PaRx. Παρόμοια ενέργεια υλοποιείται στις Η.Π.Α. από ομάδα επαγγελματιών του τομέα της υγείας τα τελευταία 10 χρόνια.

Μέχρι, λοιπόν, η ιδέα αυτή να φτάσει και στην χώρα μας, μπορούμε με δική μας πρωτοβουλία να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας ποιοτικό χρόνο στη φύση, και ίσως έτσι να μην χρειαστούμε ποτέ καμία παρόμοια συνταγή γιατρού.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


You may also like

View all
Example blog post
Example blog post
Example blog post